Semua Kategori

Dasar Privasi

*使用须知:

默认文案模板启用前需要编辑。 请您根据红字提醒、按实际情况调整政策内容,并删除全部红字。

Templat ini perlu diedit sebelum digunakan. Sila edit kandungan mengikut ayat berwarna merah mengikut keadaan sebenar anda. Jangan lupa padamkan semua ayat merah selepas edisi.

Masa Kemaskini:2024

Masa Berkuatkuasa:2024

Kami berhasrat untuk menjadikan perkhidmatan yang lebih baik untuk semua orang di laman web kami, kami mengumpul dan menggunakan maklumat mengenai anda, kami

Dasar Privasi ini akan membantu anda memahami dengan lebih baik bagaimana kami mengumpul, menggunakan, dan berkongsi maklumat peribadi anda. Jika kami mengubah amalan privasi kami, kami boleh mengemas kini dasar privasi ini. Jika sebarang perubahan penting, kami akan memberitahu anda(contohnya melalui e-mel).

Prinsip asas kami

Kami menganalisis dengan teliti jenis maklumat yang kami perlukan untuk menyediakan perkhidmatan kami, dan kami cuba mengehadkan maklumat yang kami kumpulkan kepada hanya apa yang kami perlukan. Jika boleh, kami memadam atau menamakan maklumat ini apabila kami tidak lagi memerlukannya. Apabila membina dan menambah baik produk kami, jurutera kami bekerjasama rapat dengan pasukan privasi dan keselamatan kami untuk membina dengan mengutamakan privasi. Dalam semua kerja ini, prinsip panduan kami adalah bahawa maklumat anda adalah milik anda, dan kami berhasrat untuk hanya menggunakan maklumat anda untuk manfaat anda.

Jika pihak ketiga meminta maklumat peribadi anda, kami akan menolak untuk berkongsinya melainkan anda memberi kami kebenaran atau kami dikehendaki oleh undang-undang. Apabila kami dikehendaki oleh undang-undang untuk berkongsi maklumat peribadi anda, kami akan memberitahu anda terlebih dahulu, melainkan jika kami dilarang di sisi undang-undang.

Apakah maklumat yang kami kumpulkan tentang anda dan mengapa

(请基于您的真实情况进行编辑 Sila jelaskan mengikut keadaan sebenar)

Kami mengumpul maklumat peribadi apabila anda mendaftar untuk laman web kami, apabila anda menggunakan platform kami, atau apabila anda memberikan maklumat kepada kami. Kami juga mungkin menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk membantu kami menyediakan perkhidmatan lain kepada anda. Secara umum, kami memerlukan maklumat ini agar anda dapat menggunakan platform kami.

Sebab kami memproses maklumat anda

Kami biasanya memprosesMaklumat anda apabila kami perlu berbuat demikian untuk memenuhi kewajipan kontraktual, atau di mana kami atau seseorang yang bekerjasama dengan kami perlu menggunakan maklumat peribadi anda atas sebab yang berkaitan dengan perniagaan mereka (contohnya, untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda), termasuk:

Kami hanya memproses maklumat peribadi untuk situasi yang disebutkan di atas selepas mempertimbangkan potensi risiko kepada privasi anda—contohnya, dengan memberikan ketelusan yang jelas ke dalam amalan privasi kami, menawarkan anda kawalan ke atas maklumat peribadi anda jika sesuai, mengehadkan maklumat yang kami simpan, mengehadkan perkara yang kami lakukan dengan maklumat anda, kepada siapa kami menghantar maklumat anda, berapa lama kami menyimpan maklumat anda, atau langkah-langkah teknikal yang kami gunakan untuk melindungi maklumat anda. Secara umum, kami akan menyimpan maklumat anda untuk(填写年份数字 sila tambah)Tahun.

Kami boleh memproses maklumat peribadi anda di mana anda telah memberikan persetujuan anda. Khususnya, di mana kami tidak boleh bergantung pada asas undang-undang alternatif untuk pemprosesan, di mana data anda diperoleh dan ia sudah mendapat persetujuan atau di mana kami dikehendaki oleh undang-undang untuk meminta persetujuan anda dalam konteks beberapa aktiviti jualan dan pemasaran kami. Pada bila-bila masa, anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda dengan mengubah pilihan komunikasi anda, memilih keluar daripada komunikasi kami atau dengan menghubungi kami.

Hak anda ke atas maklumat anda

(请基于您的真实情况进行编辑 Sila jelaskan mengikut keadaan sebenar)

Kami percaya anda seharusnya dapat mengakses dan mengawal maklumat peribadi anda tidak kira di mana anda tinggal. Bergantung pada cara anda menggunakan laman web kami, anda mungkin mempunyai hak untuk meminta akses kepada, membetulkan, meminda, memadam, port ke penyedia perkhidmatan lain, menyekat, atau membantah penggunaan tertentu maklumat peribadi anda (contohnya, pemasaran langsung). Kami tidak akan mengenakan bayaran lebih atau memberi anda tahap perkhidmatan yang berbeza jika anda melaksanakan mana-mana hak ini.

Sila ambil perhatian bahawa jika anda menghantar permintaan yang berkaitan dengan maklumat peribadi anda, kami perlu memastikan bahawa ia adalah anda sebelum kami boleh memberi respons. Untuk berbuat demikian, kami boleh menggunakan pihak ketiga untuk mengumpul dan mengesahkan dokumen pengenalan.

Jika anda tidak berpuas hati dengan respons kami terhadap permintaan, anda boleh menghubungi kami untuk menyelesaikan isu tersebut. Anda juga berhak menghubungi pihak berkuasa perlindungan atau privasi data tempatan anda pada bila-bila masa.

Di mana kami menghantar maklumat anda

(请基于您的真实情况进行编辑 Sila jelaskan mengikut keadaan sebenar)

Kami adalah koma Cinay(注意公司地理位置表达 sila beri perhatian kepada maklumat lokasi),untuk mengendalikan perniagaan kami, kami mungkin menghantar maklumat peribadi anda ke luar negeri, wilayah atau negara anda, termasuk penghantaran ke pelayan yang digunakan oleh penyedia perkhidmatan kami di China atau Singapura. Data ini mungkin tertakluk kepada undang-undang negara di mana kami menghantarnya. Apabila kami menghantar maklumat anda merentasi sempadan, kami mengambil langkah-langkah untuk melindungi maklumat anda, dan kami cuba hanya menghantar maklumat anda ke negara-negara yang mempunyai undang-undang perlindungan data yang kuat.

Walaupun kami melakukan apa yang kami boleh untuk melindungi maklumat anda, kami mungkin kadang-kadang dikehendaki oleh undang-undang untuk mendedahkan maklumat peribadi anda (contohnya, jika kami menerima perintah mahkamah yang sah).

Bila dan sebab kami berkongsi maklumat anda dengan orang lain

Kami menggunakan pembekal perkhidmatan untuk membantu kami menyediakan perkhidmatan kepada anda. Perkhidmatan ini akan diberikan secara nyata kepada anda berdasarkan pengesahan atau persetujuan anda.(如果与第三方合作为买家提供服务,并涉及买家数据的共享,请在此处列举说明 Sila tambah situasi yang berbeza)

Di luar penyedia perkhidmatan ini, kami hanya akan berkongsi maklumat anda jika kami dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian (contohnya, jika kami menerima perintah mahkamah atau sepina yang mengikat secara sah).

Jika anda mempunyai soalan tentang cara kami berkongsi maklumat peribadi anda, anda harus menghubungi kami.

Bagaimana kami melindungi maklumat anda

(如果有为买家提供数据保障(如网站SSL证书等),可编辑提供以下说明 If any)

Pasukan kami bekerja tanpa mengenal penat lelah untuk melindungi maklumat anda, dan untuk memastikan keselamatan dan integriti platform kami. Kami juga mempunyai juruaudit bebas menilai keselamatan penyimpanan data dan sistem kami yang memproses maklumat kewangan. Walau bagaimanapun, kita semua tahu bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, dan kaedah penyimpanan elektronik, boleh menjadi 100% selamat. Ini bermakna kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlak maklumat peribadi anda.

Anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai langkah-langkah keselamatan kami di laman web kami.

Bagaimana kami menggunakan "kuki" dan teknologi penjejakan lain

(请基于您的真实情况进行编辑 Sila jelaskan mengikut keadaan sebenar)

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa di laman web kami dan apabila menyediakan perkhidmatan kami. Untuk maklumat lanjut mengenai cara kami menggunakan teknologi ini, termasuk senarai syarikat lain yang meletakkan kuki di laman web kami, dan penjelasan tentang bagaimana anda boleh memilih keluar daripada jenis kuki tertentu, sila lihat Dasar Kuki kami.

Bagaimana anda boleh menghubungi kami

Jika anda ingin bertanya tentang, membuat permintaan yang berkaitan dengan, atau mengadu tentang cara kami memproses maklumat peribadi anda, sila hubungi kami, atau hantarkan e-mel kepada kami di alamat di bawah.

Nama: 灯具专卖测试店铺2(请注意引用的店铺名称是否准确 sila pastikan nama laman web betul)

Alamat emel: [email protected](请填写正式的对外联系方式 sila tambah maklumat hubungan)


Carian Berkaitan